Hiển thị tất cả 11 kết quả

Kháng sinh bột pha tiêm

Bio Genta Amox 10ml

7.200 

Kháng sinh bột pha tiêm

Bio Penicillin (4G) 20ml

17.100 

Kháng sinh bột pha tiêm

Bio PenStrep 10ml

9.400 
Hết hàng

Kháng sinh bột pha tiêm

CLay Pen Strep 400ml

150.000 
Hết hàng

Kháng sinh bột pha tiêm

Goovet Cặp vịt

125.000 

Kháng sinh bột pha tiêm

Hanvet Kana Ampi 1gr

110.000 
Hết hàng

Kháng sinh bột pha tiêm

KPL Cefo Duck + Genta 6 – 100ml

255.000 

Kháng sinh bột pha tiêm

Navetco Peniciciline 1tr UI

198.000 
Hết hàng

Kháng sinh bột pha tiêm

VMD K Ampi 1gr

101.000 
Hết hàng

Kháng sinh bột pha tiêm

VMD Pen Strep 2g lọ

7.600 
Hết hàng

Kháng sinh bột pha tiêm

VMD Pen Strep 2g lọ

228.000 
Contact Me on Zalo